Kardántengely

kardántengely

Nevét Hieronimus Cardanusról kapta, aki a 16. században élt, bár nem ő találta fel. Az úgynevezett kardáncsukló a hajózásban már időszámításunk előtt is ismert volt, az iránytű vízszintesen tartása érdekében. Ez két koncentrikus gyűrűből állt, a külső gyűrűt vízszintes helyzetben pereménél csapágyazták, a belső gyűrűt pedig a külső gyűrűbe függesztették, 90°-kal elforgatva. így egy szabad felfüggesztést nyertek, amit egy ellensúllyal stabilizáltak.

Az angol természettudós Robert Hooke (1635-1703) 1663-ban készítette el a napóra számlapjának beállításához a két csuklóval ellátott szerkezetét. Univerzális csuklónak nevezte el. Kora nagy matematikusa volt és behatóan foglalkozott kinematikával is, ezért a technikatörténészek joggal feltételezték, hogy ő már tudta, hogy az ilyen szerkezettel egyenletes forgás nem vihető át. Az angol és az arról a nyelvről fordított szakirodalom róla nevezte el a "Hooke's joint"-ot, azaz a Hooke-csuklót.

A kardántengely valójában több tengely, kardáncsuklókkal összekötve, melyek lehetővé teszik a nyomatékátvitelt akkor is, ha az egyes tengelyek egymással szöget zárnak be. Megvalósítható vele az egyszerű szögeltérés, párhuzamos de nem egytengelyű hajtások összekötése, és a kitérő tengelyek közötti nyomatékátvitel is.

A kardáncsuklónak, a kardánkereszt szögelfordulásból származó, a hajlásszög szinuszával arányos szögsebesség-átviteli hibája van, ezért annak érdekében, hogy a hajtó tengely ás a hajtott tengely fordulatszáma minden pillanatban azonos legyen nagy fordulatszámú gépek esetében mindig páros számú kardáncsuklót használnak azonos hajlásszöggel egymás hibájának kiegyenlítésére.

A kardántengelyek használatának elővigyázatossági előírásai:

- Mindenhol, ahol a forgó kardántengely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, meg kell tennünk a szükséges óvintézkedéseket az EU vonatkozó előírásainak figyelembevételével.

- A kardántengely beépítését és karbantartását csak szakképzett személy vagy személyzet végezheti.

- A kardántengelyhez megadott üzemeltetési műszaki paramétereket, (nyomaték, fordulatszám, hajlásszög, hossz stb.) nem szabad meghaladni

- Ha a kardántengely beépítésre kész, zsírral feltöltött állapotban, valamint a megadott fordulatszámon kiegyensúlyozva és lefestve készen áll, akkor a kardántengely kiegyensúlyozását semmi esetre sem szabad megváltoztatni.

- A nem megengedett mértékű kiegyensúlyozatlanság egyenetlen futást, ez pedig a kardáncsuklók idő előtti elkopását okozza. Szélsőséges esetben a kardántengely akár ki is pöröghet a felhasználási helyéről.

Karbantartás:kardántengely

Kis felülvizsgálat

A "kis felülvizsgálat" azon ellenőrzési munkákat foglalja magában, amit a járműbe illetve ipari berendezésbe beépített kardántengelyeken kell elvégezni.

Az alábbi vizsgálatok szükségesek:

- A csavarok feszességének ellenőrzése a peremek és a felfüggesztőcsapágy felfogatásánál. Amennyiben szükséges a csavarok utánhúzása a gyártó által előírt nyomatékkal.

- Ellenőrizni kell a biztosítógyűrűk meglétét a kardánkereszt minden csészéjénél.

- Ellenőrizni kell, hogy a kiegyensúlyozó lapkák nem lazultak-e meg vagy tűntek-e el.

- Ellenőrizni kell, hogy a csészék felületén nem tapasztalható-e színbeli vagy formabeli változás szokatlanul magas hőhatásoknak köszönhetően.

- Szükséges a csészék és a hosszkiegyenlítés tömítéseinek szemmel történő átvizsgálása. A rossz tömítések szokatlanul magas zsírzóanyag-veszteséget és a kardán meghibásodását okozhatják.

- A kardánkeresztek zsírzógombjának ellenőrzése, hogy kifogástalan állapotban vannak-e (kivéve ha a kardánkereszt karbantartásmentes kivitelű, mert ez esetben nincs zsírzógombja).

- Ellenőrizni kell, hogy a csúszóhüvely műanyag rétegzése nem sérült vagy kopott-e.

- A felfüggesztőcsapágy vizsgálata csapágyazott kardántengelyeknél az alábbiakra terjed ki:

a gumielemek megfelelő helyzetben vannak-e a kengyelben

a csapágytartó tengely pozíciójának vizsgálata

- Lehetséges károsodások szemmel történő átvizsgálása:

cső felráncolódása

porvédő eldeformálódása, excentrikussága

repedések

festett felületek károsodása

- A csuklók és a csúszórész felemelésével annak vizsgálata, hogy van-e érezhető játéka ezen alkatrészeknek.

- Ha a vizsgálatok eredményeképpen megszületik az állapotfelmérés és a kardánon hibásodást állapítottak meg, akkor azonnal ki kell szerelni és eljuttatni egy kardánjavításra jogosult szakszervízbe.

- Ezen felül bármilyen rendkívüli zaj, illetve szaghatás, vibráció vagy egyéb rendellenes viselkedés esetén azonnal le kell állítani a járművet, berendezést és el kell végezni a szükséges vizsgálatokat. A kardántengely minden ismételt üzembe helyezéskor a "kis felülvizsgálat" elvégzése ajánlott.

Átfogó felülvizsgálatkardántengely

Az "átfogó felülvizsgálat" minden esetben magában foglalja a "kis felülvizsgálat"-nál elvégzett ellenőrző munkálatokat, ezenkívül az "átfogó felülvizsgálatok" alkalmával mindig ki kell szerelni a kardántengelyt a járműből vagy berendezésből.

A következő vizsgálatokat kell elvégezni:

- A csuklók ellenőrzése

- A peremek kézzel történő vízszintes és függőleges oda-vissza forgatásával meggyőződni arról, hogy nem lötyögnek vagy szorulnak-e

- A kardánkereszteket a zsírzógombokon keresztül bezsírozzuk, úgy, hogy a zsírzóanyag kipréselődjön a tömítendő részeknél. Ha a kereszt egy vagy több csészéjéből nem jön ki zsír, vagy a zsírral együtt víz és szennyeződés is felbukkan, akkor a kardántengelyt vissza kell küldeni egy szakszervízbe feljavításra. (kivéve karbantartásmentes kardán-keresztek)

- Ha a csuklók rendben vannak, akkor a zsírzógombon keresztül el kell végezni a zsírzást, míg a zsírzóanyag ki nem préselődik a tömítendő részeknél.

- A csúszórész ellenőrzése

- A bordástengely kapcsolat fejközpontosítással van biztosítva. Ez a beépítési mód max. 0,2 mm oldalmozgást enged meg. Az oldalmozgás ellenőrzése nem szükséges.

- A kardántengelyt kb. 45 mm-re ki kell húzni és a villákkal lefelé az ábra szerint az "A" és "B" pontokon egy szilárd talapzatra fektetni. A mérőóra állványát "C" pontban a hegesztési varrat mellett a csőre kell rögzíteni és a mérőórát közvetlenül a porvédő hegesztési varrata mellé kell feltenni. A kardántengelyt a súlypontjában meg kell emelni úgy, hogy az "A" és "B" pontban elemelkedjen a talajtól. Ekkor le kell olvasni a mérőóráról a törés okozta mutatókilengést. A maximális megengedett érték 0,17 mm.

- Az alkatrészek szemrevételezéssel történő ellenőrzésekardán kuplung

- A komplett kardántengelyt széthúzni és a csúszóhüvelyt, valamint a bordástengelyt a külső és belső sérülések szempontjából átvizsgálni. A porvédő tömítéseinek hibátlanságát is ellenőrizni kell.

- Amennyiben a csúszórészen nem észlel károsodást:

a csúszórész alkatrészeit és a tömítéseket újra kell zsírozni

és a csúszórészt újra a kiindulási helyzetbe visszatolni.

- Ügyelni kell az egymással szemben elhelyezkedő jelölőnyilakra!

- A több részes kardántengelyek központi felfüggesztőjének ellenőrzése:

a gumielemek károsodásai

a golyóscsapágy szilárd helye a gumiházban

központi csavar 350 Nm nyomatékkal való utánhúzása

- A régebbi kiviteleknél (központi csavar, tartólemez és két csavar) a csavarokat az ott használt ragasztott biztosítás miatt nem szabad utánhúzni, mivel különben a csavarok biztosító funkciója elveszik. Ha mégis utánhúzunk, vagy kioldjuk a csavarokat a vizsgálat során, akkor a kapcsolódások újbóli beragasztása szükséges.

- Amennyiben az átfogó vagy kis ellenőrzés során károsodást állapítunk meg, a kardántengelyt mindenképpen vigyük szakszervízbe.

Zsírzás

A kardántengelyek DIN 71412 szerinti kupos zsírzógombbal vagy DIN 3404 szerinti peremzsírzógombbal vannak ellátva úgy, hogy az utánzsírzás kézi zsírzóval lehetséges.

Az utánzsírzás előtt a zsírzógombokat meg kell tisztítani. Egy csukló négy csapágyának zsírzása egy központi elhelyezkedésű zsírzógombon keresztül történik. A zsírzás akkor elegendő, ha a kenőanyag a csapágyak tömítései között kipréselődik. A hosszkiegyenlítés utánkenéséhez a kardántengely típusától függően 10 / 30 g kenőanyag elegendő.

Annak érdekében, hogy a tömítések sérülését elkerüljük, a 2 Mpa feletti nyomás megengedhetetlen.

A speciális területeken alkalmazott kardántengelyek karbantartási intervallumát a végfelhasználókkal egyeztetjük és részükre külön karbantartási utasítást mellékelünk.

Kardántengely kínálatunk ITT!!!